BLUE ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในระดับ 2 ดาว

⭐️⭐️BLUE SOLUTIONS ร่วมกับ CAC ผนึกกำลัง ไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน⭐️⭐️
นายภาณิน ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในระดับ 2 ดาว โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองของ CAC ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บริษัทที่ผ่านการรับรอง ในงาน CAC NATIONAL CONFERENCE 2023 ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน “Public Private Collaboration : A Strong Collective Action Against Corruption” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ