เสริมสร้างการเรียนรู้ ยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  โดยคุณภาณิน ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และทีมเจ้าหน้าที่ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงพื้นที่ติดตั้งและมอบกล้องวงจรปิด ให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)