ร่วมงานกับ บลู โซลูชั่น

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัทเพื่อให้มาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและความต่อเนื่องของงาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และสังคม

Senior Engineer/วิศวกรอาวุโส

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Senior Engineer/วิศวกรอาวุโส 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตั้งค่า Configure รวมทั้งดูแลโครงข่าย Network Infrastructure และความปลอดภัย
 • ตั้งค่า Configure ของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Core Switches, Routers, Access Point, Wireless Controller, Firewall, อื่นๆ
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายพร้อมทั้งให้คำแนะนำลูกค้า
 • ประสานงานกับผู้ขาย ลูกค้า ผู้ให้บริการ ในการดำเนินการติดตั้งโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 • ทำ Proof of Concept (POC) และดำเนินการติดตั้งได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเครือข่าย TCP/IP, Routing protocols และเทคโนโลยีเครือข่าย
 • มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer อย่างน้อย 3-5 ปี (ถ้าเป็น ของ Huawei จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ติดตั้ง LAN/Wireless, WAN, Firewall, VPN, และการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
 • มีใบรับรอง CCNA/CCNP, HCIA/HCIP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มุ่งเน้นการบริการลูกค้า การทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานขาย: 59/37,59/39 ที 59 เวสต์เกต หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักพัฒนา
     อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรติดต่อ: 02-102-9654 ต่อ 5
อีเมลติดต่อ: recruiment@bluesolutions.co.th