ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

      เบอร์โทรติดต่อ: 02-102-9654
      อีเมล: ir@bluesolutions.co.th