กิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง” ครั้งที่ 1

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันให้น้อง” ครั้งที่ 1